Kancelaria Biegłego Rewidenta - Marta Mikrut-Grobelny

Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny jest pomiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów dnia 29 marca 2011 r. pod numerem 3696.

 

Rejestr biegłych rewidnetów prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentoów, nr rejestru: 11475

 

Marta Mikrut-Grobelny - biegły rewident nr 11475, magister ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1999), biegły rewident od 2008 r., posiada bogate doświadczenie w organizacji rachunkowości podmiotów, szczególnie produkcyjnych, organizacji systemów controlingowych, pracy w różnych systemach informatycznych, również w środowisku zintegrowanych systemów zarządzania.

<<

realizacja: giritgroup & www.girit.pl